VISIE

De Wilg is een warme, groene school waar kinderen ruimte en tijd krijgen om zichzelf te zijn.
Samen gaan we op zoek naar ieders talenten en hoe we die het best kunnen ontwikkelen.
We focussen sterk op taal: spreken, lezen en schrijven komen in elke klas op allerlei leuke manieren aan bod, zodat de kinderen hun eigen ideeën en standpunten leren verwoorden en verdedigen.
Talen zijn een troef voor het leven. Daarom geven we al van in de kleuterklas vreemde-talen-initiatie (Frans, Engels en een beetje Spaans).
Anderstaligen kunnen terecht in onze taalbadklas, waar ze in een mum van tijd Nederlands leren en kunnen aansluiten bij de reguliere lessen.
We denken in kansen en houden rekening met ieders mogelijkheden en interesses.
Onze inspirerende leerkrachten zijn enthousiaste coaches die een krachtige leeromgeving creëren.
Zo geven we je kind diepe wortels waarmee hij/zij later verder kan groeien tot een gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheid.

VISIE OP LEREN

We engageren ons om via de leerplandoelen van het GO! de ontwikkelingsdoelen en eindtermen na te streven.
Het Pedagogisch Project van het GO! (Samen Leren Samenleven) en de 21st century skills komen aan bod.
In onze activiteiten en lessen zetten we 6 bouwstenen centraal die ons helpen om leerlingen te wapenen voor de toekomst en om extra leerwinst na te streven:

VISIE OP SAMENLEVEN

We willen dat de kinderen zorgzaam leren omgaan met zichzelf, met de ander en met de wereld.
Waarden die we voorop zetten:
  • wederzijds respect
  • gelijkwaardigheid
  • openheid
  • betrokkenheid
  • oprechtheid
4 leidende principes:
1. Elke opvoeder en betrokkene bij het schoolgebeuren is een voorbeeld.
We (= alle opvoeders betrokken bij het schoolgebeuren) tonen in ons handelen, spreken, houding, … hoe zorgzaam omgaan met zichzelf, de ander en de wereld eruit kan zien.
2. We creëren een warme leefomgeving.
Door onszelf te zien als voorbeeld, door kritisch en bewust voor te leven wat we van kinderen hopen te zien, creëren we een warme leefomgeving waarin kinderen die zorgzaamheid zelf aan de dag kunnen (beginnen) leggen.
3. We erkennen de kracht van zelfsturen in samenleven.
4. We zoeken een evenwicht tussen begrenzen en ruimte geven.
We stimuleren leerlingen om zelf zin en betekenis te geven aan het samenleven.
We moedigen hen aan om verantwoordelijkheid op te nemen, elk op hun eigen manier: voor zichzelf, elkaar en de omgeving.
We zoeken naar de grenzen die hiertoe ondersteunend zijn, die hieraan bijdragen.
Basisschool De Wilg is een kleuter- en lagere school.
Iedereen van 2,5 tot 12 jaar is welkom.
Wij zijn een neutrale school. Wij respecteren de religieuze, filosofische en ideologische overtuiging van de ouders en de leerlingen. 
Bij inschrijving kan je kiezen voor één van de erkende godsdiensten of zedenleer.