VERKEERSOPVOEDING

Tijdens het schooljaar willen we met de hele school extra inzetten op een betere verkeerskennis en veilige voetgangers- en fietsvaardigheden.

Elk trimester plannen we een week waarin bij de kleuters de klemtoon gelegd wordt op stuur- en rijvaardigheden op de (loop)fiets.
In de lagere school zetten we in op veilig rijgedrag en kennis van de verkeersregels.
Tijdens de turnlessen zal er tijdens elke fietsweek in de praktijk geoefend worden op specifieke rijvaardigheden.


We doen ook ons best om op een milieuvriendelijke en veilige manier naar school te komen: te voet of met de fiets dus.


In de herfst- en winterperiode is het ’s morgens als we naar school komen erg donker. Dan is zichtbaarheid in het verkeer een extra aandachtspunt. Daarom toveren we de donkere maanden om tot FLUOMAANDEN.
Ons motto luidt: Zorg ervoor dat je gezien wordt, anders ben je gezien!


We zetten ons in voor volgende acties:

  • STRAP-dag
  • Fietsweek 1
  • ‘Helm op, Fluo top’-actie
  • Fluotocht
  • Fietsweek 2
  • Verkeersweek 3
  • Applausdag