PEER EDUCATION

Peer” betekent “gelijke”.
Peer education houdt in dat kinderen van elkaar heel veel kunnen leren. 
Ze zijn als het ware specialisten in hun eigen leefwereld.
Zij zijn zelf het best geplaatst om hun ervaringen aan elkaar door te geven.
Volwassenen bekijken alles immers vanuit een ander perspectief en hebben de beperking van het niet meer als kind te kunnen denken en voelen.
Vaardigheden en kennis overbrengen aan iemand anders is niet eenvoudig.
Vandaar dat hulp van een volwassene of een korte opleiding nodig is.
Ervaring leert ons dat dit systeem prima werkt.
Deze vorm van coöperatief leren is dan ook heel waardevol.

WELKE PROJECTEN LOPEN ER MOMENTEEL IN ONZE SCHOOL?

PEACEMAKERS

In het vijfde leerjaar volgen alle leerlingen een opleiding tot peacemaker of ruziebreker. 
Ze leren hoe een conflict begint en hoe het uit de hand kan lopen.
Ze leren oog te hebben voor kinderen die vaak alleen op de speelplaats staan en trachten hen te betrekken in het spel.
Ze leren zich te verplaatsen in het standpunt van de ander, vooroordelen te herkennen, ermee om te gaan.
Door middel van rollen- en situatiespelen, kringgesprekken en diverse andere werkvormen leren ze om te gaan met meningsverschillen en conflicten op een vredelievende manier op te lossen.
Bovendien leren ze veel over zichzelf en over hoe ze zelf omgaan met gevoelens van boosheid, machteloosheid, enz…
De leerlingen oefenen vaardigheden waardoor ze sterker staan om te bemiddelen bij conflicten tussen andere kinderen en bij zichzelf.
Als de kinderen dan in het zesde leerjaar zitten, fungeren ze op de speelplaats, in duo’s (afwisselend) als peacemakers.
De actieve peacemakers zijn voor iedereen herkenbaar aan hun fluohesjes.
We verwachten niet dat deze leerlingen na afloop van hun opleiding bemiddelingsexperten zijn die elke ruzie op de speelplaats in een handomdraai kunnen oplossen.
Uiteraard blijven de leerkrachten ondersteuning en structuur bieden.
We hopen wel dat de kinderen hun verworven vaardigheden en inzichten gebruiken en doorgeven aan de andere kinderen, om op die manier ruzies te voorkomen en aan te pakken.
We bieden deze opleiding elk jaar aan in de vijfde klas (tijdens de SEL-lessen).
Zo krijgt iedereen de kans om deze sociale vaardigheden te oefenen en er de vruchten van te plukken.
Het enthousiasme van de kinderen is enorm.

PETERS EN METERS

Elke leerling van het eerste leerjaar krijgt een peter/meter uit het zesde leerjaar.
Tijdens de vriendschapsweek (eerste week van september) maken de peters/meters en pete-/metekindjes kennis met elkaar.
Onze oudste leerlingen helpen de jongsten wegwijs te maken en staan altijd klaar om hulp te bieden.
Ook de kinderen die in het asielcentrum Meihof verblijven krijgen een klasgenootje als peter/meter toegewezen.
Deze peter/meter zorgt ervoor dat de anderstalige nieuwkomer zich snel thuisvoelt in de klas en op school.
De leerkrachten begeleiden de meters/peters bij hun opdracht, want die is niet eenvoudig.
Een goede meter/peter is bezorgd, maar niet overbezorgd en overbeschermend.
Het is niet de bedoeling dat meters/peters en mete-/petekindjes altijd samen zijn.
De meters/peters proberen ervoor te zorgen dat hun mete-/petekindjes zo vlug mogelijk zelfstandig zijn en hun plan kunnen trekken.

De leerkrachten spelen ook een rol bij het koppelen van de gepaste meters/peters.
Het moet klikken!

SPEELHUISJE

Tijdens de middagpauze gaat de deur van ons speelhuis open.
Twee kinderen van het 4de, 5de of 6de leerjaar runnen de uitleendienst voor speelmateriaal.
Via een beurtrol krijgt elke klas de kans om gratis leuk speelgoed te ontlenen.
We maken ook een beurtrol voor de “verantwoordelijke peers”.
Stelten, een kubbspel, petanque, midgetgolf, een voetbal, een reuzejenga, vier op een rij, …
Plezier gegarandeerd!
Bij het belsignaal breng je alles netjes terug.
De 2 uitbaters ruimen dan alles op en brengen de sleutel terug naar het secretariaat.

HERSTELMUUR

Om conflicten op te lossen, gebruiken we een stappenplan.
We noemen dat onze “herstelmuur”.
Zo ziet het eruit:

Stap 1: STOP  
Stap uit de ruzie.

Stap 2: RUSTIG WORDEN   
Adem diep in en uit, neem de tijd om te kalmeren en rustig erover te kunnen praten.

Stap 3: PRAAT EROVER
Analyseer (ev. met de hulp van een peacemaker of tolk) wat er gebeurde: wat gebeurde er eerst? en daarna? hoe is het zover gekomen?

Stap 4: OPLOSSING ZOEKEN  
Kom je samen tot een oplossing? Indien niet, haal er dan een ruziebreker of een juf/meester bij.

Stap 5: AFSLUITEN
Zeg een welgemeende sorry en geef elkaar de hand.

Stap 6: LOSLATEN   
Een héél belangrijke stap die wel eens wordt vergeten: we beginnen met een schone lei en komen later niet meer terug op het voorval.
Wanneer dit niet lukt, heb je de ruzie niet goed afgesloten en de vorige stappen onvoldoende gezet.

Het stappenplan werd voor de kinderen gevisualiseerd, zodat het ook voor niet-lezers (begin 1ste leerjaar) en voor anderstalige kinderen duidelijk is.

LEESMAKKERS 3de EN 6de LEERJAAR

Leerlingen uit het zesde leerjaar begeleiden leerlingen uit het derde leerjaar in een één-op-één situatie bij het begrijpend lezen.
Voordat de tutoren beginnen, krijgen ze van de leerkracht een begin- en een inhoudelijke training.
De tweetallen (leesmakkers) blijven het hele schooljaar bij elkaar en de keuze van de koppels wordt gebaseerd op de AVI-niveaus.
De belangrijkste doelstelling hiervan is het bevorderen van de begrijpende leesvaardigheid van de leerlingen van het derde en zesde leerjaar en het uitlokken van een actieve en enthousiaste leeshouding.