SHERBORNE

Sherborne is een bewegingsprogramma dat gebaseerd is op het werk van Veronica Sherborne (kinesiste, lerares lichamelijke opvoeding). Deze bewegingspedagogiek passen we toe bij onze kleuters.

Door positief te stimuleren en door succeservaringen te laten beleven, worden de basisvoorwaarden gecreëerd tot zelfexploratie en wordt faalangst vermeden. Sherborne hecht veel belang aan het parallel ontwikkelen van motorische vaardigheden en positieve relatieopbouw in “samen-beleefde momenten”.
De bewegingspedagogiek steunt op 3 basispeilers:
1. bewustwording van het eigen lichaam en dat van anderen
2. bewustwording van ruimte in al haar dimensies
3. relatieopbouw
Uiteraard spreekt het voor zich dat er een zekere opbouw in het programma zit:
  • Bij de peuters ligt de nadruk op ontspannen en bewegen.
  • In de eerste kleuterklas ontdekken de kleuters dat armen, benen, hoofd, voeten, … afzonderlijk of in combinatie met een ander lichaamsdeel kunnen bewegen. Ze ontdekken en ervaren het verschil in inspanning en ontspanning. Via bewegingen ervaren ze hoe hun lichaam is opgebouwd, hoe elk lichaamsdeel beweegt en welke bewegingsmogelijkheden het allemaal heeft.
  • In de tweede kleuterklas wordt meer aandacht besteed aan coördinatie en samenwerking tussen lichaamsdelen. Via speelse bewegingsopdrachten leren kleuters bewuster omgaan met hun lichaam in de ruimte.
  • In de derde kleuterklas wordt vertrouwen op elkaar en samenwerken gestimuleerd. Je geblinddoekt laten leiden door een partner, elkaars spiegelbeeld spelen, enz… De kleuters leren hun linker- en rechterkant beter te gebruiken en ontdekken hun voorkeurskant. Het opbouwen van zelfzekerheid en vertrouwen wordt nagestreefd, evenals leren rekening houden met anderen.
Via bewegen moedigen we kleuters aan tot communicatie, initiatief nemen en vindingrijkheid.
We scheppen een sfeer die aanzet tot gesproken taal.
De kleuters ontdekken hoe ze op een vertrouwde en veilige manier met elkaar kunnen omgaan.
Elk kind mag alles op zijn eigen tempo doen. Forceren heeft geen enkele zin.
Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en van andere personen is een basisvereiste om vlot te kunnen leren. Bovendien vinden de kleuters het ontzettend leuk!

SCHRIJFDANS

Vanaf de tweede kleuterklas krijgen onze kleuters wekelijks een uurtje “schrijfdans”.
Het is een methode om met behulp van muziek, spelletjes en fantasietekeningen een vloeiend handschrift voor te bereiden.
We vertrekken vanuit grofmotorische oefeningen met heel het lichaam om dan langzamerhand over te gaan tot kleinere fijnmotorische hand- en vingerbewegingen.
In de tweede kleuterklas ligt de nadruk meer op het ritmisch bewegen, het ontwikkelen van psycho-motorische vaardigheden en ruimtezin en het stimuleren van vloeiende (schrijf)bewegingen.
We bewegen ons hele lichaam om vloeiende en hoekige bewegingen te ervaren.
In een volgende stap werken we met verschillende materialen zoals verf, natte sponsjes, scheerschuim, wasco, enz… op plastic, op papier, op het bord,…
Kleuters ontdekken op deze manier dat elk materiaal anders aanvoelt en andere mogelijkheden heeft.
Ze vinden plezier in het maken van allerlei vormen en in het experimenteren met de materialen.
In de derde kleuterklas wordt er dieper ingegaan op deze bewegingen, de oefeningen worden wat meer verfijnd en de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft wordt gestimuleerd.
Ook hier werken we eerst met ons hele lichaam en gaan dan over naar ritmisch tekenen op muziek.
Grote bewegingen worden kleiner en complexer, zowel in de lucht als op papier.
Door middel van versjes en liedjes doen we pols- en vingeroefeningen.
Deze oefeningen bevorderen een vlotte schrijfbeweging en pengreep. En die hebben we nodig om volgend jaar in het eerste leerjaar te leren schrijven.
Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de kleuters onderling.
Terwijl de ene kleuter nog moeite heeft met grofmotorische oefeningen, slaagt de andere kleuter er al in om met potlood of wasco een prachtig kronkelkunstwerkje te maken.
Om al onze kleuters zo goed mogelijk te begeleiden en op hun niveau te werken, doen we deze activiteit met een halve klasgroep. Terwijl de ene helft van de klas bij de klasjuf werkt, gaat de andere groep met de zorgjuf “schrijfdansen”.