KLASOUDERS

In elke klas fungeren 2 ouders als klasmeters/peters.

Wat doet een klasmeter/peter dan?

  • een klasmeter/peter kan nieuwe ouders welkom heten en wegwijs maken

  • een klasmeter/peter kan de klasouders aanmoedigen om mee te doen aan schoolactiviteiten (quizploeg, deelname veldloop, enz..)

  • een klasmeter/peter kan een verrassing voor juf/meester organiseren op de Dag van de Leerkracht, op haar/zijn verjaardag.

  • een klasmeter/peter kan voor elke vergadering van de Oudervereniging een klasafgevaardigde zoeken die aanwezig wil/kan zijn

  • een klasmeter/peter kan een buitenschoolse activiteit organiseren waarop de klasouders vrijblijvend worden uitgenodigd.

  • een klasmeter/peter kan een doorgeefluik zijn van agendapunten voor de vergaderingen van de Oudervereniging.

Het klasmeterschap heeft dus samengevat 2 doelstellingen:

  • zorgen voor een toffe sfeer tussen de ouders en de kinderen van eenzelfde klas

  • een breed draagvlak creëren voor de Oudervereniging

OPGELET!

Klasmeters/peters zijn geen klachtenbehandelaars.
Met klachten kan je altijd zelf terecht bij de betrokken leerkracht of bij de directeur.
We maakten een charter over het klasouderschap: charter klasmeters en -peters.