CLB

Naast de leeropdracht die scholen hebben, moeten ze ook leerlingen begeleiden in hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving.
Voor deze taak kunnen scholen een beroep doen op een “Centrum voor LeerlingenBegeleiding“, kortweg CLB.
Een CLB is een dienst waarop leerlingen, leerkrachten, directie en ouders een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Zij werken, vraaggestuurd , onafhankelijk en gratis. Het CLB is verplicht de leerplicht op te volgen en de preventieve gezondheidszorg.
In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk assistenten, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Op verzoek van de leerkracht, leerling, directie mét de toestemming van de ouders kunnen leerlingen beroep doen op het CLB.
Op de website van het CLB van onze scholengroep vind je meer informatie.
GO! CLB FLUXUS werkt met vaste onthalers en verpleegkundigen per school.
De onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor ouders, leerlingen en school.
Zij zullen jou in eerste instantie verder helpen bij elke vraag.
Indien bijkomende expertise nodig is, zal een begeleider de vraag verder opnemen.

GO! CLB FLUXUS REGIOTEAM LIER

PREDIKHERENLAAN 18 – 2500 LIER | TEL 03 480 68 10
info@goclbfluxus.be
RuthWijnen

Ruth Wijnen | onthaler

Als onthaler van jullie school kijk ik naar de hulpvraag van de leerling, ouder of school. We brengen in kaart wat er moeilijk loopt, wat er goed gaat en wat de verwachtingen zijn. Samen bekijken we of een verdere begeleiding vanuit het CLB nodig is. Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag.    
Tel Ruth: 03 490 00 75 of 0478 15 17 75.           

JanGeraerts

Jan Geraets | paramedisch werker​

Als verpleegkundige(paramedisch werker) kijk ik naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Ik kijk hierbij naar gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden.
Preventie is een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.

Onderwijskiezer.be is een initiatief van de vrije CLB-koepel vzw en de CLB-GO! in samenwerking met de centra van OVSG en POV én met ondersteuning van het departement onderwijs.

Onderwijskiezer biedt onderwijsnet-overschrijdende en neutrale informatie over het ganse onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, …
of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.
De CLB-medewerker chat enkel met jou.