BEVERKLAS

Bevers zijn kinderen die de basisleerstof in de klas probleemloos beheersen en die over een flinke dosis leergierigheid, ijver, doorzettingsvermogen en een brede interesse beschikken.
In elke klas zitten er wel enkele “bevers”.
Deze kinderen kunnen 1x per week terecht in onze beverklas.
Daar krijgen ze verdiepings- en uitbreidingswerk.
De zorgleerkrachten dagen hen uit met extra moeilijke opdrachten, waaraan ze in de klas ook nog verder kunnen werken.
Tijdens de volgende beversessie wordt het geleverde werk besproken en bijgestuurd waar nodig.
Het is belangrijk dat deze kinderen uitdagende opdrachten voorgeschoteld krijgen.

We voeden hun leerhonger met webquests, mini-projecten, zelfstudiepakketjes, moeilijke puzzels, enz …