SCHOOLRAAD

De schoolraad is het orgaan dat advies verleent aan de directeur, aan de Raad van Bestuur van de Scholengroep en aan de Algemeen Directeur van de Scholengroep.

LEDEN SCHOOLRAAD 2021-2025
DE DIRECTEUR WORDT BIJGESTAAN DOOR:
OUDERS

LIESBETH BUSSCHOTS

OUDERS

MARC MARIEN

OUDERS

ANNELIES WILLEMSE

PERSONEEL

GLENN CLAES

PERSONEEL

CHRIS DE BACKER

PERSONEEL

SOFIE VAN DEUREN

GECOÖPTEERD

DRIES DE ROECK

GECOÖPTEERD

JOHAN LOOTS

VOORZITTER

ANNELIES WILLEMSE

ONDERVOORZITTER | SECRETARIS

DRIES DE ROECK