ONDERWIJSINSPECTIE

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de erkende onderwijsinstellingen (van alle netten) in Vlaanderen.
Dit gebeurt aan de hand van doorlichtingen.
Alleen instellingen die een positieve doorlichting kregen, kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende studiebewijzen uitreiken (diploma’s, getuigschriften, certificaten, attesten…)
Na elke doorlichting noteren de inspecteurs hun bevindingen in een doorlichtingsverslag. 
Onze school werd voor het laatst doorgelicht in december 2018, voor het schooljaar 2018-2019.