LEERLINGENRAAD

Elk schooljaar in september worden er in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar heuse verkiezingen gehouden.

Elke leerling uit die klassen kan zich kandidaat stellen en mag zijn/haar programma en motivatie voorstellen aan de klasgenootjes.
Per klas wordt dan gestemd wie in de leerlingenraad mag zetelen.
De leerlingenraad bestaat dan uit 8 verkozenen.

Ongeveer één maal per maand vergadert de leerlingenraad met de directeur. 
De kinderen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken.
Wat wenselijk en haalbaar (=praktisch uitvoerbaar) is, wordt gerealiseerd.

Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.

Leerlingenraad 2023-2024
(wordt na de verkiezingen ingevuld):

L3A:

L3B:

L4A:

L4B:

L5A:

L5B:

L6A:

L6B:

VERSLAGEN LEERLINGENRAAD 2022-2023

10 OKTOBER 2022

12 DECEMBER 2022

24 JANUARI 2023

14 MAART 2023