LEERLINGENRAAD

Elk schooljaar in september worden er in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar heuse verkiezingen gehouden.

 

Elke leerling uit die klassen kan zich kandidaat stellen en mag zijn/haar programma en motivatie voorstellen aan de klasgenootjes.

Per klas wordt dan gestemd wie in de leerlingenraad mag zetelen.
De leerlingenraad bestaat dan uit 8 verkozenen.

Ongeveer één maal per maand vergadert de leerlingenraad met de directeur. 
De kinderen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken.
Wat wenselijk en haalbaar (=praktisch uitvoerbaar) is, wordt gerealiseerd.

Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.


Leerlingenraad 2023-2024

 

L3A: Loes – L3B: Nel – L4A: Jade – L4B: Jules – L5A: Lieze – L5B: Sylver – 

L6A: Emelie – L6B: Mette

llnraadWebsite

VERSLAGEN LEERLINGENRAAD 2023-2024

5 DECEMBER 2023

30 JANUARI 2024

11 MAART 2024

22 APRIL 2024