BRAVO

Op school leren kinderen niet alleen rekenen, schrijven, lezen en algemene kennis.
Via de opvoeding en het onderwijs proberen we onze kinderen ook waarden en normen bij te brengen. Overal waar mensen in groep samenleven, moet er immers rekening worden gehouden met elkaar.
In De Wilg werken we zeer kindgericht en vinden we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen enorm belangrijk. We willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. We doen dan ook erg ons best om een aangenaam werk- en leefklimaat te creëren. Niet alleen voor de kinderen, ook voor onszelf, voor de ouders, voor iedereen.
In ons schoolreglement staan duidelijke regels en afspraken.
Toch bestaan er nog een heleboel “ongeschreven” regels, die het verschil maken tussen gewenst en ongewenst gedrag.
Om het gewenste gedrag voor iedereen duidelijker te maken, hebben we een charter opgesteld. Dit charter vormt een kader, waarbinnen kinderen leren hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te ervaren en te leren respecteren.
De beginletters van de kernwoorden van het charter vormen het woord “BRAVO”.
Op die manier leggen we de klemtoon op het gewenste gedrag en kunnen de kinderen de kernwoorden gemakkelijk onthouden (het oeroude ezelsbruggetje bewijst nog steeds zijn dienst).
Bravo betekent ook “applaus”, als je erin slaagt om het charter helemaal na te leven.
We willen immers eerder stimuleren, belonen, aanmoedigen.
Hoewel… wie het charter met de voeten veegt, mag zich aan een sanctie verwachten, hoor.
Bij elk kernwoord sommen we enkele gedragingen op, die volgens ons op school belangrijk zijn. Deze opsomming is natuurlijk onvolledig. Ze geeft wel de concrete richting aan.
Het effect van ons BRAVO-project zal ongetwijfeld sterker zijn, als we ook op de medewerking van de ouders kunnen rekenen.
Het zou fantastisch zijn als er ook thuis naar de BRAVO-kernwoorden wordt verwezen.
We hopen dan ook dat de ouders mee achter dit project staan.

DIT IS HET BRAVO-CHARTER:

EERST DENKEN, DAN DOEN!
BELEEFDHEID dank u / a.u.b. zeggen - elkaar aanspreken met de naam - met twee woorden spreken - zich excuseren - elkaar groeten - ...
RESPECT voor mensen niemand kwetsen - eerlijk zijn - luisteren naar elkaar - helpen waar je kan - ...
voor de natuur afval sorteren - spaarzaam omgaan met water en energie - geen planten vernielen - ...
voor materiaal niets stuk maken - toestemming vragen om iets van een ander te gebruiken - geleende zaken terugbrengen - ...
AFSPRAKEN vooraf samen afspreken - je aan de gemaakte afspraken houden - ...
VOORZICHTIGHEID niet trekken, duwen of stampen - geen geweldspelletjes - ...
ORDELIJKHEID alles op zijn plaats - netjes en rustig in de rij - ...
Speciaal voor ons feestjaar (50 jaar De Wilg) schreef meester Chris een lied.