SCHARNIERMOMENTEN

In een loopbaan in de basisschool zijn er 2 heel belangrijke SCHARNIERMOMENTEN.
We bereiden onze leerlingen hier telkens heel goed op voor.
We sommen hieronder op wat we allemaal doen.
Je merkt het … we gaan niet over één nacht ijs.
Ons advies is gefundeerd en je wordt er nauw bij betrokken.

VAN 3DE KLEUTERKLAS NAAR 1STE LEERJAAR

Onze school en het CLB werken hiervoor samen via een leerrijpheid-traject.
Regelmatig vindt er een doorschuifactiviteit plaats tussen 3KT en L1, zodat ze al eens kunnen kennismaken met het eerste leerjaar en hun weg leren kennen in het hoofdgebouw.

In september neemt onze zorgleerkracht in de 3de kleuterklas een rekenvoorwaardentest af.
Kleuters die zwak scoren worden geremedieerd.
In juni neemt de zorgjuf een vervolgtest af en zien we de evolutie.

De resultaten worden telkens meegedeeld aan de ouders.

In december geven we aan de ouders op een infoavond uitleg over de leerrijpheidstest. We geven ook tips om thuis op een speelse manier te oefenen.

In februari neemt de zorgleerkracht in 3KT de leerrijpheidstest af.
Op het oudercontact wordt het resultaat besproken met de ouders.
In de klas wordt dan nog verder geoefend op de onderdelen waarop zwak gescoord werd.

In mei geven we een vragenlijst mee met de ouders.
We vinden de mening van de ouders immers belangrijk.

In juni formuleren we samen met het CLB ons advies.
Als er twijfel is, vragen we toestemming aan de ouders om nog een bijkomende leerrijpheidstest te laten afnemen door het CLB.
Ons advies (overkleuteren, overgaan naar L1 of naar een speelleerklas) wordt besproken op het laatste oudercontact.
Op het oudercontact van september geeft de leerkracht van het eerste leerjaar uitleg over de werking in de nieuwe klas.

En uiteraard gaat het einde van je kleutertijd en het afscheid van je lagere schooltijd bij ons niet onopgemerkt voorbij.
Op het einde van de 3de kleuterklas krijg je een heus kleuterdiplomaen heffen we op een gezellige receptie het glas. Op 30 juni gooien we jou  “letterlijk” buiten.

VAN 6DE LEERJAAR NAAR MIDDELBAAR

Om de leerlingen te laten kennismaken met de werking van een middelbare school organiseren we, gespreid over het ganse schooljaar, demolessen in de middenscholen van onze scholengroep: MS Anton Bergmann Lier, Atheneum Mortsel en KTA Da Vinci Edegem.
We laten de kinderen verschillende vakken volgen: Latijn, Engels, wiskunde, … ook technische vakken komen aan bod.
De middenscholen van onze scholengroep nodigen de leerlingen en de ouders uit voor hun infoavonden en opendeurdagen.
In maart spelen we in de klas het studiekeuzespel en  werkt de klasleerkracht rond een project over talenten en studiekeuze.
In mei geven we een vragenlijst mee met de ouders.
We vinden de mening van de ouders immers belangrijk.
In juni doen alle zesdeklassers mee aan de OVSG-toetsen.
Deze toetsen gaan na of we de eindtermen van het lager onderwijs bereiken.
De toetsvragen zijn elk jaar anders en worden strikt geheim gehouden zodat niemand zich specifiek kan voorbereiden.  De resultaten van deze toetsen zijn een belangrijk onderdeel dat we hanteren op de laatste klassenraad.
Uiteraard gebruiken we niet alleen deze gegevens voor het al dan niet geven van het getuigschrift basisonderwijs en het formuleren van ons advies. We gebruiken daarvoor ook andere informatie (dagelijks werk in de klas, werkhouding, attitudes, andere toetsen, observaties,…).
Ons advies wordt in een overgangskaart gegoten. Deze kaart wordt besproken op het laatste oudercontact en geeft een duidelijk beeld van wat je kind kan en nog niet zo goed kan.
Wanneer de ouders hiervoor toestemming geven, bezorgen we deze kaart aan de nieuwe (middelbare) school, zodat men daar een goede beginsituatie heeft.
Op het einde van het 6de leerjaar toon je je talenten in een spetterende afscheidsmusical en ontvang je op de proclamatie je eerste echte diploma.

REÜNIE EN PLANTEN KLASBOOM

In Lint zijn er geen middelbare scholen.
In de omliggende gemeenten zijn er wel veel middelbare scholen.
Onze leerlingen stromen dan ook door naar verschillende scholen.
In oktober nodigen wij onze ex-zesdeklassers uit voor een gezellige reünie.
Eerst planten we samen een klasboom, een groene blijvende herinnering aan hun schoolcarrière in De Wilg.
Daarna genieten we samen van een etentje en worden hun ervaringen en avonturen gedeeld.
Dat is altijd een fijn weerzien.
De meeste oud-leerlingen komen nadien nog vaak langs, om hun rapport te tonen en om ons mee te laten genieten van hoe hun dromen elke dag een beetje dichterbij komen.