De leerlingenraad

In september worden er in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar heuse verkiezingen gehouden.
Elke leerling uit die klassen kan zich kandidaat stellen en mag zijn/haar programma en motivatie voorstellen aan de klasgenootjes.
Per klas wordt dan gestemd wie in de leerlingenraad mag zetelen.
De leerlingenraad bestaat uit 8 verkozenen. De verkozenen treden ook op als de klasafgevaardigden van een lagere klas, zodat de stem van alle leerlingen erin vertegenwoordigd is. 
Ongeveer 1x per maand vergadert de leerlingenraad met de directeur.  
De kinderen kunnen hun idee├źn, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken. 
Wat wenselijk en haalbaar (= praktisch uitvoerbaar) is, wordt gerealiseerd. 
Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.
Dit zijn de afgevaardigden voor dit schooljaar:

L3A: Boris
L3B: Lex

L4A: Jens
L4B: Alec

L5A: Myrthe
L5B: Daan

L6: Liene & Horea

 leerlingenraad2017


De verslagen van de vergaderingen kan je lezen door erop te klikken:   

28 mei 2018

24 april 2018

9 maart 2018

29 januari 2018

19 december 2017

9 november 2017

2 oktober 2017