MEDICATIE OP SCHOOL

 
Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat er medicatie op school moet worden toegediend.
 
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat de behandelende arts een attest invult en dat dit attest aan de school wordt bezorgd.

De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.