VIJFDE LEERJAAR (twee klasgroepen: L5A en L5B)

In het vijfde leerjaar verdiepen we ons gedurende 3u per week in de Franse taal met de methode "Bonjour les enfants". 
Op het einde van het schooljaar spreken we al een aardig mondje Frans. 
Bij juf Esther (L5A) en juf Annick (L5B) leren we rekenen tot 1 miljoen! 
Vanaf dit jaar leren we onze lessen en taken plannen. We krijgen ons huiswerk immers 1 week op voorhand. Zo kunnen we in ons agenda een handige planning maken, die rekening houdt met onze hobby's.
Wekelijks verdelen we de klas in 2 groepen. Elke groep volgt een opleiding tot "peacemaker".
In het zesde leerjaar passen we dit toe op de speelplaats om kleine conflicten zelf op te lossen.
 
 L5 een