ICT

We leven in een multimediale maatschappij die voortdurend verandert.
Media zijn overal aanwezig. Ze spelen een rol bij vrije tijd en leren.
Iedereen is tegelijk producent en consument (= prosumer).
Daarom willen we inzetten op mediawijsheid en ICT-competenties.
We willen kinderen kennis, vaardigheden en attitudes meegeven waarmee ze zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.
We willen dat ze de media actief en creatief gebruiken en zo participeren aan de maatschappij.

De intrede van ICT in de maatschappij zorgde voor een andere visie op onderwijs en leren:

  • Leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces, nemen beslissingen, denken kritisch na, leren in een zinvolle context.
  • De leerkracht is de coach, begeleidt het leerproces.
  • Thematisch leren, natuurlijk leren, samenwerkend leren, vakoverschrijdend leren, levenslang leren staan centraal.

De klemtoon ligt dan ook op zinvolle toepassingen binnen de normale onderwijscontext.
Bovendien moet het gebruik van ICT als leermiddel een meerwaarde bieden om het beoogde (les)doel te bereiken.
We denken hier aan: sneller leerresultaat, meer motivatie en succeservaring, betere mogelijkheid tot differentiatie, extra kans op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer coöperatief leren, enz...

Wij willen als school ICT vooral inzetten om bepaalde onderwijskundige doelen na te streven:

  • zorgverbredend handelen binnen de verschillende leergebieden
  • coöperatief leren: bij onze coöperatieve werkvormen
  • plezier beleven aan spelen en werken met een computer

ICT is geen vak apart, geen afgebakend rubriekje, het is een middel om kinderen op een andere manier met de leerstof te doen omgaan.

We gebruiken 4 manieren om ICT in te schakelen:

  1. ICT als doel op zich (leren werken met pc)  bv. leren werken met WORD, EXCEL
  2. ICT om info op te zoeken                             bv. opzoeken op internet
  3. ICT voor communicatie/samenwerking        bv. digitale leeromgeving, mailen, forum, blog, sociale media
  4. ICT om individueel te begeleiden                 bv. remediërende spellingsoefeningen

Elke klas beschikt over een digibord, pc's en iPads.

Een verslagje typen, gegevens opzoeken via het internet (bv. voor een spreekbeurt), een mooie powerpointvoorstelling maken, een vraagstuk oplossen met Excel, met aangepaste tekensoftware werken, kennismaken met het Officepakket, enz… het komt allemaal aan bod.
We leren ook in het zesde leerjaar de “Nettiquette” aan, dat is een samenvoegsel van “internet” en “etiquette”.
Dit houdt in dat je leert hoe je je hoort te gedragen op het internet. 

   

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.