SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds.
Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.
Het ontwerp én elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken in de schoolraad, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. 
Telkens wanneer er een wijziging aan het schoolreglement aangebracht wordt, moet het opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorgelegd worden.
Om de papier te sparen (het schoolreglement is een uitgebreide bundel en wordt jaarlijks aangepast) hebben wij een overzichtelijke digitale versie gemaakt.
Indien je dat wenst, kan je het op papier afdrukken via de pdf-link hieronder.
 
Je kan ons schoolreglement en pedagogisch project hier downloaden:

schoolreglement 2020-2021: digitale versie
schoolreglement 2020-2021: pdf-versie (om af te drukken)

pedagogisch project GO!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.