DE SCHOOLRAAD

De Schoolraad is in het Gemeenschapsonderwijs het orgaan dat advies verleent aan de directeur, aan de Raad van Bestuur van de Scholengroep en aan de Algemeen Directeur.
De Schoolraad pleegt ook overleg met de directeur over het schoolbeleid.
 

Samenstelling Schoolraad De Wilg sinds 1 april 2017:

verkozen uit de ouders: Liesbeth Busschots - Annemie Peetermans - Annelies Willemse

verkozen uit het personeel: Inke Buys - Kristof De Proft - Sonja Van den Eynde

gecoöpteerden: Marc Mariën - Wim van Sprundel


Voorzitter = Annemie Peetermans
Ondervoorzitter/secretaris = Wim Van Sprundel