BOEKPROMOTIE

Een paar jaar geleden hielden we een enquête bij onze leerlingen. Hieruit bleek dat slechts 10% regelmatig thuis een boek las. We vonden dat we iets moesten ondernemen om meer leerlingen de leeskriebel te laten krijgen.
Daarom startten we met boekpromotie-activiteiten.

Onder leiding van juf Geert maken de kinderen dan kennis met een nog ongekend boek. De schrijver wordt voorgesteld, er wordt gefantaseerd over de titel of het kaft, er wordt een fragment voorgelezen of een situatie uit het boek uitgebeeld, in groepjes worden de leerlingen aan het werk gezet, enz... De afloop van het boek wordt niet verklapt. Daarvoor moet het boek zelf gelezen worden. Soms gaan we dieper in op een thema uit het boek. Ideeën en meningen worden uitgewisseld. Het allerbelangrijkste blijft toch het leesplezier. Als op het einde van deze les de kinderen massaal hun vinger opsteken na de vraag: "Wie wil het boek nu mee naar huis nemen?", dan is ons doel grotendeels bereikt.

Bij de keuze van de boeken proberen we een ruim aanbod voor te stellen. Niet alle kinderen zijn immers liefhebbers van spannende verhalen. Sommige kinderen houden meer van fantasieboeken, waargebeurde verhalen, wetenschappelijke boeken, ...   Ook met de zwakkere lezers houden we rekening. Het is vaak deze groep die zich erg aangesproken voelt om het boek te lezen als er vooraf al eens "geproefd" kan worden.

Heel wat boeken die aan bod komen, zijn ook te ontlenen in onze schoolbibliotheek. Dankzij de sponsoring van onze Oudervereniging, is onze schoolbib uitgerust met actuele, kindvriendelijke, uitnodigende boeken.  Eén keer per maand trekken we met de klas naar de gemeentelijke bibliotheek. Daar proberen we de kinderen wegwijs te maken en te helpen bij het kiezen van boeken.

Bij onze kleuters wordt er wekelijks rond een thema gewerkt en dan worden ook de boekjes van de boekenhoek aangepast. De kleuterjuffen lezen vaak voor. Soms nodigen we gast-voorlezers uit: oma's en opa's, mama's en papa's, ...

Lezen is fun. En die boodschap willen we overbrengen op onze leerlingen.
Hopelijk wordt er thuis ook veel (voor)gelezen.