DE TAALBADKLAS

De kinderen, die tijdelijk verblijven in het asielcentrum Meihof, worden in onze school opgevangen en begeleid in de taalbadklas.
Juf Lynn zorgt ervoor dat ze in een mum van tijd Nederlands leren.
De kinderen volgen zoveel mogelijk lessen in de reguliere klas (turnen, muziek, godsdienst of zedenleer, crea, soms al wat rekenen, enz...), maar tijdens de vakken die te moeilijk zijn om te volgen (Nederlands, wereldoriëntatie, enz...) worden ze uit de klas gehaald en in niveaugroepjes ondergebracht in de taalbadklas. Via aangepaste methodes (o.a. Goochelen met woorden) en het gebruik van computerprogramma's dompelen we hen onder in een "taalbad Nederlands".
 
wereldklas 2 wereldklas 3

Niet alleen kinderen die in een asielcentrum verblijven, hebben recht op deze extra ondersteuning. Alle kinderen die min. 5 jaar oud zijn, die geen Nederlands kennen en die maximum 1 jaar ononderbroken in België verblijven, kunnen 2 schooljaren lang genieten van extra lestijden "onthaalklas anderstaligen" (afgekort: OKAN).
Omdat niet elke school voldoende anderstalige leerlingen telt, heeft niet elke school een aparte taalbadklas. In De Wilg bestaat de taalbadklas al langer dan 20 jaar. Onze taalbadklas is dan ook zeer goed uitgebouwd. Wil je dus snel Nederlands leren en meekunnen in het Vlaamse onderwijs? Dan is onze taalbadklas helemaal iets voor jou!

Op dit moment tellen we 12 anderstalige leerlingen (op een totaal van 330). Ze komen uit Afghanistan, Syrië, Oekraïne, Albanië, Roemenië, Palestina, ...